نام محصول قیمت تعداد قيمت كل حذف
مجموع : 0
راهـنمـایـی : در صورتی که قصد خرید محصولات بیشتری را دارید بر روی گزینه «بازگشت به فروشگاه و افزودن محصول» کلیک کنید تا به فروشگاه برگشته و با کلیک روی گزینه خرید دیگر محصولات آنها را به سبد خرید خود افزوده و سپس خرید خود را نهایی کنید.
در صورتی که قصد خرید تنها همین محصول را دارید ، با کلیک روی «نهایی کردن خرید» خرید خود را مرحله به مرحله تکمیل کنید .
شما 2 كالا در سبد خريد خود داريد

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

 • توضيحات بيشتر در مورد محصول "بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت" :

  این فایل به صورت word و دارای 100 صفحه میباشد.
  چکیده
  در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم .سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسی قرار   می دهیم در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره ومثلث سیم پیچی ها می پردازیم .و در نها یت نیز جبرانکننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف  هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.
  فهرست
  مقدمه................................ 1
  فصل اول: شناخت ترانسفورماتور......... 6
  1-1 مقدمه............................ 7
  2-1 تعریف ترانسفورماتور.............. 7
  3-1 اصول اولیه....................... 7
  4-1 القاء متقابل..................... 7
  5-1 اصول کار ترانسفورماتور........... 9
  6-1 مشخصات اسمی ترانسفورماتور         12
  1-6-1 قدرت اسمی...................... 12
  2-6-1 ولتاژ اسمی اولیه............... 12
  3-6-1 جریان اسمی..................... 12
  4-6-1 فرکانس اسمی.................... 12
  5-6-1 نسبت تبدیل اسمی................ 13
  7-1 تعیین تلفات در ترانسفورماتورها    13
  1-7-1 تلفات آهنی..................... 13
  2-7-1 تلفات فوکو در هسته............. 13
  3-7-1 تلفات هیسترزیس................. 14
  4-7-1 مقدار تلفات هیسترزیس........... 16
  5-7-1 تلفات مس....................... 16
  8-1 ساختمان ترانسفورماتور............ 17
  1-8-1 مدار مغناطیسی (هسته)........... 17
  2-8-1 مدار الکتریکی (سیم پیچها)       17
  1-2-8-1 تپ چنجر...................... 18
  2-2-8-1 انواع تپ چنجر................ 18
  3-8-1 مخزن روغن...................... 19
  مخزن انبساط.......................... 19
  4-8-1 مواد عایق...................... 19
  الف - کاغذهای عایق................... 20
  ب - روغن عایق........................ 20
  ج - بوشینکهای عایق................... 20
  5-8-1 وسایل حفاظتی................... 21
  الف – رله بوخهلتس.................... 21
  ب – رله کنترل درجه حرارت سیم پیچ      22
  ج – ظرفیت سیلی گاژل.................. 23
  9-1 جرقه گیر......................... 24
  1-10 پیچ ارت......................... 24
  فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیکی جریان مغناطیس کننده............................................ 26
  1-2 مقدمه............................ 27
  2-2 منحنی مغناطیس شوندگی............. 27
  3-2 پس ماند (هیسترزیس)............... 30
  4-2 تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس)    32
  5-2 تلفات هسته....................... 32
  6-2 جریان تحریک...................... 33
  7-2 پدیده تحریک در ترانسفورماتورها    33
  8-2 تعریف و مفهوم هارمونیک ها         36
  1-8-2 هارمونیک ها.................... 36
  2-8-2 هارمونیک های میانی............. 37
  9-2 ناپایداری هارمونیکی مرتبط با هسته ترانس در سیستمهای AC-DC................................ 37
  10-2 واکنشهای فرکانسی AC-DC.......... 37
  11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری.......... 39
  12-2 تحلیل ناپایداری................. 40
  13-2 کنترل ناپایداری................. 41
  14-2 جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور   42
  1-14-2 عناصر قابل اشباع.............. 42
  2-14-2 وسایل فرومغناطیسی............. 43
  فصل سوم : تأثیر هارمونیکهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت................................. 46
  1-3 مقدمه............................ 47
  2-3 مروری بر تعاریف اساسی............ 47
  3-3 اعوجاج هارمونیکها در نمونه هایی از شبکه 49
  4-3 اثرات هارمونیک ها................ 51
  5-3 نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها 52
  1-5-3 توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم قدرت بدون خازن..................................... 52
  2-5-3 توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم پس از نصب خازن..................................... 52
  6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیکهای جریان    54
  7-3 عیوب هارمونیکها در ترانسفورماتور  54
  1-7-3 هارمونیکهای جریان.............. 54
  1) اثر بر تلفات اهمی................. 54
  2) تداخل الکترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی 54
  3) تأثیر بر روی تلفات هسته........... 55
  2-7-3 هارمونیک های ولتاژ............. 55
  1) تنش ولتاژ روی عایق................ 55
  2) تداخل الکترواستاتیکی در مدارهای مخابراتی 55
  3) ولتاژ تشدید بزرگ.................. 56
  8-3 حذف هارمونیکها................... 56
  1) چگالی شار کمتر.................... 56
  2) نوع اتصال......................... 57
  3) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه   57
  4) استفاده از سیم پیچ سومین.......... 57
  5) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین    57
  9-3 طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیک ها 58
  10-3 چگونگی تعیین هارمونیکها......... 59
  11-3 اثرات هارمونیکهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور..................................... 59
  12-3 مفاهیم تئوری.................... 60
  1-12-3 مدل سازی...................... 60
  13- 3 نتایج عمل...................... 61
  14-3 راه حل ها....................... 62
  15-3 نتیجه گیری نهایی................ 62
  فصل چهارم: بررسی عملکرد هارمونیک ها در ترانسفورماتورهای قدرت........................................ 63
  1-4 مقدمه............................ 64
  2-4- پدیده هارمونیک در ترانسفورماتور سه فاز 64
  3-4 اتصال ستاره...................... 68
  1-3-4 ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل   68
  2-3-4 ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده.................................. 71
  4-4 اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی       72
  5-4 اتصال Dy......................... 72
  6-4 اتصال yd......................... 73
  7-4 اتصال Dd......................... 74
  8-4 هارمونیک های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز    74
  9-4 سیم پیچ ثالثیه یا پایدارکننده     76
  10-4 تلفات هارمونیک در ترانسفورماتور  77
  1-10-4 تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور 77
  2-10-4 تلفات هیسترزیس هسته........... 77
  3-10-4 تلفات جریان گردابی در هسته     78
  4-10-4 کاهش ظرفیت ترانسفورماتور       79
  فصل پنجم: جبران کننده های استاتیک     80
  1-5 مقدمه............................ 81
  2-5 راکتور کنترل شده با تریستور TCR   81
  1-2-5 ترکیب TCR و خازنهای ثابت موازی  87
  3-5 راکتور اشباع شدهSCR.............. 88
  1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ................ 89
  نتیجه گیری .......................... 91
  منابع و مآخذ......................... 92
  چکیده به زبان انگلیسی................ 94

   

  • برچسب محصول "بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت" :

محصولات مشابه
 • پاورپوینت پروژه روستا گراخک

  پاورپوینت پروژه روستا گراخک
  9,990 تومان
 • پاورپوینت تاثیر آب و‎ ‏‎گیاه بر معماری‌‏‎

  پاورپوینت تاثیر آب و‎ ‏‎گیاه بر معماری‌‏‎
  10,000 تومان
 • بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

  بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا
  8,000 تومان
 • از دلاکروا تا نوامپرسیونسیم

  از دلاکروا تا نوامپرسیونسیم
  8,000 تومان
 • وجه نقد ، سرمایه و درآمد

  وجه نقد ، سرمایه و درآمد
  8,500 تومان